mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh nhà hàng là cách tổ chức và hoạt động của một nhà hàng trong ngành ẩm thực nhằm cung cấp dịch vụ ăn uống và trải nghiệm ẩm thực cho khách hàng.

BBQ Home F&B sẽ tư vấn cho khách hàng mô hình kinh doanh phù hợp với phong cách nhà hàng, tài chính, nhu cầu, thị trường ở địa phương để đạt được thành công trong ngành nhà hàng.